Brandveilig gebruik van gebouwen

Dat deze term trending topic is geworden de laatste jaren is volledig terecht. Niet alleen zijn er diverse voorvallen geweest die aangetoond hebben, dat brandveilig gebruik van een gebouw essentieel is, daarnaast is ook de regelgeving met de komst van het Bouwbesluit 2012 veranderd. Hierin staan alle voorwaarden waaraan het gebruik van het gebouw is gehouden. Aan sommige zaken is reeds voldaan middels de bouwvergunning, sinds enige tijd ondergebracht in de WABO; Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. In deze wet staat ook vermeld dat alle gebruikers van het gebouw zich hieraan dienen te houden EN dat iedere gebruiker en of eigenaar ZELF verantwoordelijk is te voldoen aan de hierin genoemde voorschriften, zonder dat de gemeente of brandweer u hier vooraf op wijst.

Zijn alle relevante documenten aanwezig, zoals een omgevingsvergunning of een gebruiksmelding of vergunning en in hoeverre kan men onderbouwen dat alle veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en op ene juiste manier worden onderhouden?

Bij Ibova zijn de juiste mensen aanwezig om hier inzicht in te krijgen en dit op een juiste manier te documenteren. Middels een brandscan of een onderzoek conform NEN 6059 kunt u direct aantonen of u voldoet en zo niet, waar de verbeteringen dienen te worden toegepast. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

CONTACTGEGEVENS

IBOVA B.V.
Kerksingel 2
2951 GE Alblasserdam
T: 078-7370451
M: 
info@ibova.nl