Inspectie brandveiligheid

De eigenaar van een pand dient ervoor te zorgen dat het gebouw voldoet aan de minimale brandveiligheidseisen, zoals gesteld is in het Bouwbesluit 2012.
Het is de verplichting van de gebruiker om 
de door de eigenaar ter beschikking gestelde brandveiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken. Bij een brandveiligheidsinspectie wordt gekeken of het gebouw nog voldoet aan het wettelijke niveau van de brandveiligheid. 

Zijn bijvoorbeeld alle relevante documenten aanwezig, zoals een omgevingsvergunning of een gebruiksmelding en in hoeverre kan men onderbouwen dat alle veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn en op een juiste manier worden onderhouden?

Door een brandscan of een onderzoek conform NEN 6059 kunt u aantonen of u pand voldoet aan het actuele brandveiligheidsniveau

Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

CONTACTGEGEVENS

IBOVA B.V.
Kerksingel 2
2951 GE Alblasserdam
T: 078-7370451
M: 
info@ibova.nl