Ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is een uitgeschreven versie van een schema waarin staat vermeld, wat de gebruikers dienen te doen in geval van een gebeurtenis die tot een ontruiming leidt. Daarnaast staat de werking van enkele belangrijke installaties vermeldt, alsmede waar je deze kan vinden. Bekend voorbeeld is natuurlijk brand, maar denk ook eens aan een overval of een gaslekkage. Stuk voor stuk voorbeelden waarbij de inhoud van een ontruimingsplan veel problemen kan voorkomen. Het is daarom van groot belang dit zo spoedig mogelijk op te laten stellen en hiermee niet te wachten totdat zich reeds een calamiteit heeft voorgedaan.

Onze medewerkers stellen samen met u het plan op; dit kan per gebruiker van het gebouw, maar nog veel beter is om het totale gebouw te voorzien van een ontruimingsplan.

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van de Arbo-wet, art. 15 en Arbobesluit, art. 2.17.

Daarom kan worden gesteld dat een ontruimingsplan onderdeel is van het bedrijfshulpverleningsplan (BHVplan) van uw organisatie. De richtlijnen voor het samenstellen van een ontruimingsplan zijn in de NTA 8112 opgenomen en afhankelijk van de bestemming en het gebruik van het gebouw.

Een ontruimingsplan is een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid binnen uw gebouw, wacht hier dus niet te lang mee en informeer bij ons naar de mogelijkheden.

Ontruimingsplattegronden

Ontruimingsplattegronden zijn bedoeld om de gebruikers en bezoekers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. Ontruimingsplattegronden moeten daarom eenvoudig en zo van opzet zijn, dat deze voor alle doelgroepen goed leesbaar. Daarnaast staan vaak de locaties van de haspels, verbanddozen en andere veiligheidsitems vermeld.

De plattegronden moeten zodoende bijdragen aan het veilig en zelfstandig verlaten van het gebouw door alle aanwezigen. Veiligheidsplattegronden worden door het gehele gebouw op ene goed zichtbare plaatst gemonteerd, zodat iedereen hier kennis van kan nemen.

Met een up-to-date ontruimingsplan in combinatie met ontruimingsplattegronden dient minimaal een maal per jaar een algehele ontruimingsoefening te worden uitgevoerd om hetgeen geschreven in de praktijk te brengen.

Heeft u naderhand wijzigingen in het gebouw en moeten de tekeningen aangepast worden? Elke plattegrond voorzien wij van een uniek nummer. U kunt uw wijzigingen hierdoor per plattegrond gemakkelijk doorgeven zodat wij de tekeningen aan kunnen passen.

Wij infomeren u graag over de mogelijkheden.

CONTACTGEGEVENS

IBOVA B.V.
Kerksingel 2
2951 GE Alblasserdam
T: 078-7370451
M: 
info@ibova.nl