Meerjaren Onderhoudsplan

Een MeerJaren Onderhoudsplan (MJOP) is een rapport van een gebouw waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Het MJOP vloeit voort uit een technische inspectie en is opgesteld volgens de met de opdrachtgever afgesproken (rand)voorwaarden.

Als u als vastgoed eigenaar, beheerder of bestuur van een VVE meer inzicht wil krijgen in de onderhoudsstaat van uw gebouw en de te verwachten kosten om het gebouw in een nominale staat te houden, dan is de NEN 2767 conditiemeting een goed vertrekpunt. Het MJOP kan dan worden opgemaakt op basis van conditiescores.

Binnen het MJOP zijn minimaal aanwezig:

Bouwdelen en/of installaties

Het MJOP laat zien welk bouwdeel onderhoud nodig heeft (kozijnen, gevel, dak, dakgoot, installaties etc.).

Cyclus

Het MJOP laat zien hoe lang een bepaald bouwdeel mee gaat en wanneer er herstel of vervanging plaats moet vinden.

Kosten

Tot slot staat er in het MJOP wat de kosten zijn voor herstel of vervanging van de bouwdelen en/of installaties.

Het opstellen van een MJOP is maatwerk en afgestemd op de wensen van u als opdrachtgever in combinatie met de aangetroffen onderhoudsstaat van het gebouw. De meest gebruikte variant is een MJOP op basis van technische levensduur van bouwdelen, maar het is ook mogelijk dit te combineren met duurzaamheidsbehoefte of energiebesparing. Kortom: maatwerk, waarbij IBOVA u kan adviseren.

Bel of e-mail ons voor het maken van afspraak, meer informatie of vraag direct vrijblijvend een prijsopgave aan.

CONTACTGEGEVENS

IBOVA B.V.
Kerksingel 2
2951 GE Alblasserdam
T: 078-7370451
M: 
info@ibova.nl