NEN8025 Woningkeuring (installaties)

Periodieke inspectie van de installatietechniek in bestaande woningen.

Zowel uit onderzoek als uit de praktijk blijkt dat een steeds groter deel van de bestaande woningen installatietechnische gebreken heeft. NEN 8025 is ontwikkeld om schade, ongevallen en letsel en de daaruit voortvloeiende boetes als gevolg daarvan te voorkomen. Het is een periodieke inspectie van de installatietechniek in bestaande woningen. Deze norm wordt gebruikt om aan te tonen dat de veiligheid van woningen voldoet aan het minimaal maatschappelijk aanvaardbare veiligheidsniveau.

De hoeveelheid apparatuur en installaties is de laatste decennia enorm gestegen en veranderd.  We hebben nu bijvoorbeeld veel meer elektrische apparaten. Daarnaast is de belasting van de apparatuur ook veranderd. Deze zijn nu veel innovatiever, intelligenter en duurzamer. Veel CV-ketels, maar ook de installaties voor water, elektriciteit en ventilatie worden vaak niet gecontroleerd, terwijl de woningen dateren uit na de WOII of de 70/80’er jaren.

De NEN8025 is ontstaan uit de NTA8025. In deze nieuwe norm zijn ook nieuwe technieken zoals zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen etc. opgenomen. Waar in de NTA ventilatie alleen werd gezien in de relevantie tot verbrandingsprocessen, is ventilatie in de NEN in de volle breedte van het onderwerp van inspectie.

Redenen om voor een NEN8025 inspectie te kiezen:

  • Veel meer elektrische apparaten dan vroeger.
  • Installaties worden steeds complexer en daardoor storings- of afstellingsgevoeliger.
  • Veranderde maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatinstallaties.
  • Toezicht neemt verder af.
  • Marktvraag is aan het veranderen door meer aandacht voor ventilatie en energieverbruik.
  • Volgens Woningwet Artikel 1a, lid 1 heeft de eigenaar een zorgplicht dat de staat van het bouwwerk geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat.

In NEN 8025 staat daarnaast vooral:

  • Wat de woninginspecteur moet doen.
  • Hoe hij dat doet.
  • Hoe hij dat rapporteert aan de opdrachtgever.
  • Welke vakbekwaamheidseisen hiervoor nodig zijn.
Wilt u meer informatie over de NEN 8025 inspectie. Neem dan zeker contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS

IBOVA B.V.
Kerksingel 2
2951 GE Alblasserdam
T: 078-7370451
M: 
info@ibova.nl