EPBD

Als u een airconditioningsysteem heeft met een totaal vermogen groter dan 12 kW, is een EPBD keuring verplicht.

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. Deze richtlijn omvat tal van maatregelen om gebruikers/eigenaren van gebouwen bewust te maken van het energiegebruik van hun gebouwen en stimuleert hen tot het treffen van maatregelen om energie te besparen.

U bent als eigenaar(beheerder) niet verplicht de adviezen genoemd in de rapportage op te volgen. Behalve energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een interne rentevoet van 15%, zullen wel moeten worden uitgevoerd. Wel moet u bij controle het keuringsverslag kunnen aantonen dat voldoet aan de in de REG (Regeling Energieprestatie Gebouwen) gestelde eisen.

 
Wilt u weten of uw gebouw valt onder de werking van dit besluit of u wilt een prijsopgave? Wij horen het graag!

CONTACTGEGEVENS

IBOVA B.V.
Kerksingel 2
2951 GE Alblasserdam
T: 078-7370451
M: 
info@ibova.nl