Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is een uitgeschreven versie van een schema waarin staat vermeld, wat de gebruikers dienen te doen in geval van een gebeurtenis die tot een ontruiming leidt. Daarnaast staat de werking van enkele belangrijke installaties vermeldt, alsmede waar je deze kan vinden. Bekend voorbeeld is natuurlijk brand, maar denk ook eens aan een overval of een gaslekkage. Stuk voor stuk voorbeelden waarbij de inhoud van een ontruimingsplan veel problemen kan voorkomen. Het is daarom van groot belang dit zo spoedig mogelijk op te laten stellen en hiermee niet te wachten totdat zich reeds een calamiteit heeft voorgedaan.

Onze medewerkers stellen samen met u het plan op; dit kan per gebruiker van het gebouw, maar nog veel beter is om het totale gebouw te voorzien van een ontruimingsplan.

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van de Arbo-wet, art. 15 en Arbobesluit, art. 2.17.

Daarom kan worden gesteld dat een ontruimingsplan onderdeel is van het bedrijfshulpverleningsplan (BHVplan) van uw organisatie. De richtlijnen voor het samenstellen van een ontruimingsplan zijn in de NTA 8112 opgenomen en afhankelijk van de bestemming en het gebruik van het gebouw.

Een ontruimingsplan is een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid binnen uw gebouw, wacht hier dus niet te lang mee en informeer bij ons naar de mogelijkheden.

CONTACTGEGEVENS

IBOVA B.V.
Kerksingel 2
2951 GE Alblasserdam
T: 078-7370451
M: 
info@ibova.nl